داربست مدولار

مقاطع مختلف لوله‌های فولادی‌، فراورده‌هایی با کارآیی متنوع در دسترس مجریان و پیمانکاران قرار داده است تا در کوتاه‌ترین زمان و با تراکم مورد نیاز پروژه، سیستم اسکافلد مطلوب را انتخاب و

آرماتوربندی، قالب‌بندی، تعبیه تجهیزات جانبی و بالاخره بتن‌ریزی در کدهای ارتفاعی بالا را پوشش دهند. داربست‌های مدولار با اسکیپ‌های مربعی، مستطیلی (چکشی) و مثلثی (امگا) به‌ عنوان شبکه

فولادی در ‌هم تنیده و مقاوم نقش بسزایی در تحویل وزن بتن به قالب‌ها و تعدیل نیروهای اولیه وارد بر سیستم ایفا می‌کند. در خط تولید این ادوات و با مواد اولیه مشابه، انواعی از نیازهای دیگر کارگاهی

اعم از پله داربست‌ها، خرپاهای فلزی، بریس و جک‌های سقفی سبک عراقی و فریم‌های سنتی، براکت‌های حامل یک‌طرفه و دوطرفه، سکوهای بتن‌ریزی، جک‌های دوبازوی شاقول کننده، دوپیچ‌ها و

شمع‌های حمایتی نیز برآورده و ارائه می‌گردد.